PHẦN MỀM BÓC KHỐI LƯỢNG

Giới thiệu phần mềm Bóc khối lượng:

- Phần mềm bóc khối lượng của tác giả Uông Thắng được lập trình VBA trên nền tảng Exel. Phiên bản hiện tại đã phát triển No 2.4.
- Đây là phần mềm được cung cấp miễn phí hoàn toàn.
- Địa chỉ tải về: PM bóc KL
- Các tính năng đã phát triển:

. Phần móng băng
. Phần móng cọc


. Phần móng đơn


Xem clip hướng dẫn sử dụng :
https://youtu.be/wqDKKR5Wwuo
---
Tin liên quan:
- Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử
- Hướng dẫn đo khoảng cách bằng máy thủy bình
- Thông tin quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh

Phản ứng:

0 nhận xét: