CÔNG TY BẮT BUỘC NỘP BẰNG GỐC KHI NỘP HỒ SƠ

Trong thời gian gần đây có một số kỹ sư trẻ mới ra trường khi nộp hồ sơ xin việc, một số công ty xây dựng yêu cầu nộp bản sao bằng khi nộp CV nhưng khi phỏng vấn đạt thì họ yêu cầu nộp bằng gốc. Dưới đây là một số câu hỏi của các bạn kỹ sư trẻ:

Ad ơi cho em hỏi chút chuyện, em xin việc ở công ty XD  nhưng giám đốc bảo nộp bằng đại học bản gốc


Bằng đại học ngành xây dựng

Một kỹ sư trẻ hỏi có nên nộp bằng gốc
Phản ứng:

0 nhận xét: