ĐO VẼ MẶT CẮT

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ trắc địa bản đồ,  trắc đạc công trình bao gồm :
- Đo GPS
- Đo thủy chuẩn,  dẫn cao độ
- Đo vẽ bản đồ địa hình, tính khối lượng đào đắp
- Đo sâu hồi âm
- Đo vẽ mặt cắt,  đo vẽ trắc dọc tuyến,  đo vẽ trắc ngang tuyến
- Định vị công trình xây dựng
- Đo vẽ hoàn công công trình.
- Giám sát công tác trắc đạc công trình
Liên hệ: Mr Phúc 0965.635.642

Đo vẽ mặt cắt


Phản ứng: