TRẮC ĐẠC VÀ DỊCH VỤ TRẮC ĐẠC

Chúng tôi là đơn vị trắc đạc uy tín hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh ( TP. HCM )
Chúng tôi cung cấp dịch vụ trắc đạc định vị công trình, quan trắc, định vị tim trục, định vị công trình, khảo sát địa hình ...


☆☆☆☆☆
Mọi chi tiết liên hệ:
Mr: Phúc ĐT: 0965.635.642
Em: huuphuc@dodacbando.com
Website: www.dodacbando.com
__________________________________


Phản ứng: