TRẮC ĐẠC TẠI TPHCM

Cung cấp dịch vụ trắc đạc, trắc đạt tại TPHCM và trong cả nước:
- Trắc đạc công trình: bắn tim trục, định vị công trình...
- Trắc đạc địa hình: đo vẽ khảo sát địa hình...
- Đo đạc thành lập lưới
- Thành lập bản đồ hiện trạng...
- Số hóa bản đồ...Phản ứng: