QUAN TRẮC

Chúng tôi là đơn vị trắc đạc hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM)
Chúng tôi cung cấp dịch vụ nhiều gói trắc đạc như: khảo sát địa hình, trắc đạc công trình, quan trắc biến dạng, quan trắc trượt lún, đo GPS, đo sâu hồi âm...
Trong đó quan trắc biến dạng: quan trắc lún các tòa nhà, quan trắc nghiêng các tòa nhà, quan trắc chuyển vị cầu, đập thủy điện, quan trắc lún, chuyển vị đường, cầu, hầm...

Phản ứng:

0 nhận xét: