CÔNG TÁC TRẮC ĐẠC ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH TẠI TPHCM

Hiện tại chúng tôi đang cung cấp dịch vụ trắc đạc, trắc đạt tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM ) và trong cả nước.
- Trắc đạc (survey) định vị công trình xây dựng. Đo đạc bắn tim,  bắn trục phục vụ cho xây dựng công trình 
- Ra tim
- Nghiệm thu trắc đạc.
- Quan trắc biến dạng công trình,  quan trắc lún,  quan trắc chuyển vị
- Đo vẽ khảo sát lập bình đồ khả thi, tiền khả thi... Đo vẽ thành lập bình đồ tính khối lượng đào đắp.


Phản ứng: